KSIĘGOWOŚĆ

 • Prowadzenie na bieżąco księgowości danej firmy,
 • Reprezentowanie interesów firmy przed Urzędami Państwowymi,
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z Urzędami Skarbowymi oraz ZUS celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług,
 • Sporządzanie deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-R, VAT-Z, VAT-27)
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • Sporządzanie zeznań podatkowych,
 • Sporządzanie deklaracji paliwowych do Urzędu Marszałkowskiego,
 • Zarządzanie ewidencją środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • Opracowanie niezbędnych sprawozdań do GUS, NBP i innych instytucji,
 • Sporządzanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych dla spółek,
 • Opracowanie wszystkich analiz oraz raportów finansowych niezbędnych do oceny kondycji firmy,
 • Tworzenie dokumentów podsumowujących dany rok na podstawie wszystkich prowadzonych ksiąg,
 • Monitorowanie zobowiązań i należności.