Nasza firma oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów,  ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych wyposażenia, kadr, płac i rozliczeń ZUS. Reprezentujemy naszych Klientów przed urzędami.